Javne nabavke Prekršajnog suda u Čačku, 2021. godina


Naziv javne nabavke Dokumentacija Rokovi Status
JNMV - kancelarijski i štampani materijal Odkuka o pokretanju postupka javne nabavke *

Poziv za podnošenje ponuda *

Odluka o dodeli ugovora *

Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
11.06.2021. završena
17.06.2021.

* ćirilica