Javne nabavke Prekršajnog suda u Čačku, 2018. godina


Naziv javne nabavke Dokumentacija Rokovi Status
JNMV - kancelarijski i štampani materijal Poziv za podnošenje ponuda *

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora *
14.05.2018. aktivna

* ćirilica