Sudije Prekršajnog suda u Čačku

Raspored sudija u sedištu


1. Danka Đorđević Grujičić, predsednik suda
2. Gordana Pandurević, zamenik predsednika suda
3. Biljana Majstorović
4. Danijela Stefanović
5. Dragan Grujović
6. Dražen Petković
7. Marija Ćalović
8. Nela Andrić
9. Olivera Lazarević
10. Radojka Petrović
11. Svetlana Aćimović

Raspored sudija u odeljenjima


Odeljenje u Guči

Biljana Majstorović
Olivera Lazarević