Sudije Prekršajnog suda u Čačku

Raspored sudija u sedištu


1. Danka Đorđević Grujičić, predsednik suda
2. Gordana Pandurević, zamenik predsednika suda
3. Biljana Majstorović
4. Danijela Stefanović
5. Dragan Grujović
6. Marija Ćalović
7. Nela Andrić
8. Olivera Lazarević
9. Radojka Petrović
10. Svetlana Aćimović

Raspored sudija u odeljenjima


Odeljenje u Guči

11. Biljana Majstorović
12. Olivera Lazarević