Sudije Prekršajnog suda u Čačku

Raspored sudija u sedištu


1. Danka Đorđević Grujičić, predsednik suda
2. Ljiljana Anđelić, zamenik predsednika suda
3. Biljana Majstorović
4. Branka Mitrović
5. Dragan Grujović
6. Gordana Pandurević
7. Marija Ćalović
8. Nela Andrić
9. Radojka Petrović
10. Svetlana Aćimović
11. Snežana Srnić
12. Veroslava Lazić

Raspored sudija u odeljenjima


Odeljenje u Guči

13. Danijela Stefanović
14. Olivera Lazarević