Rad sa strankama

Radno vreme Prekršajnog suda u Čačku je radnim danima od 7.30 - 15.30 časova.
Pismena se mogu predavati sudu u toku celog radnog vremena, sudski spisi se mogu razgledati i prepisivati u periodu od 9 - 12.00 časova, ili tražiti određene informacije ili uverenja od 7.30 - 15.30 časova.
Stranke i njihove punomoćnike prima predsednik ili zamenik predsednika, svakog radnog dana od 7.30 - 15.30 časova.

 032 325-273, 032 349-270
Neradnim danima i praznicima dežuraju dežurne sudije.