Pravilnici i akti Prekršajnog suda u Čačku


Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Čačku za 2021. godinu, 09.11.2020. godine Ms Word Pdf
Izmena i dopuna Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog suda u Čačku za 2020. godinu, 21.01.2020. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Čačku za 2020. godinu, 21.11.2019. godine Ms Word Pdf
Izmena i dopuna Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog suda u Čačku za 2019. godinu, 10.01.2019. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Čačku za 2019. godinu, 29.11.2018. godine Ms Word Pdf
Kućni red Prekršajnog suda u Čačku, 10.02.2017. godine Ms Word Pdf
Program rešavanja starih predmeta u Prekršajnom sudu u Čačku za 2017. godinu, 25.01.2017. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Čačku za 2017. godinu, 21.11.2016. godine Ms Word Pdf