Portparol Prekršajnog suda u Čačku

Funkciju portparola suda obavlja sudija Branka Mitrović.

Tehničko lice za kontakt, Mirosanda Tošić.

 032 325-273 локал 219
 prekrsajnisudca@mts.rs