Portparol Prekršajnog suda u Čačku

Poslove portparola suda obavlja sudija Biljana Majstorović.

Tehničko lice za kontakt, Mirosanda Tošić.

 032 325-273 локал 220
 prekrsajnisudca@mts.rs