Kontakti Prekršajnog suda u Čačku

Prekršajni sud u Čačku

 32102 Čačak, Kralja Petra Prvog b.b.
PAK 521026


Matični broj: 17774263
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106399965

Sudska uprava


 032 325-273 lokal 223, 032 349-270 lokal 223
 032 326-105
 prekrsajnisudca@mts.rs

Pisarnica

Šef pisarnice, Katarina Ilić

 032 325-273, 032 349-270 lokal 111/112

Izvršenje

 032 325-273, 032 349-270 lokal 113

 izvrsenje.preksudca@mts.rs

IKT

Sistem administrator, Bogdan Domanović

 032 325-273, 032 349-270 lokal 107

Računovodstvo

Šef računovodstva, Dragan Senić

 032 325-273, 032 349-270 lokal 222

Odeljenje suda u Guči


 32230 Guča, Bogdana Kapelana 7
PAK: 533105


 032 854-378
 032 854-378
 prekrsajguca@mts.rs