Sudska uprava Prekršajnog suda u Čačku

Poslovi sudske uprave su poslovi koji služe vršenju sudske vlasti.
Poslovima sudske uprave obezbeđuju se uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.
Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom i Sudskim poslovnikom.

Sudsku upravu Prekršajnog suda u Čačku čine:

• Predsednik suda, Danka Đorđević Grujičić

Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik može poveriti zameniku predsednika.

Za zamenika predsednika suda određena je sudija Ljiljana Anđelić, koja zamenjuje predsednika suda u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.

• Sudijski pomoćnik, Dražen Petković

Pomaže predsedniku suda u vršenju poslova sudske uprave.

• Sistem administrator, Bogdan Domanović

Obavlja poslove koji se odnose na uspostavljanje i održavanje informaciono-komunikacionih sistema.