Javne nabavke Prekršajnog suda u Čačku, 2019. godina


Naziv javne nabavke Dokumentacija Rokovi Status
JNMV - kancelarijski i štampani materijal Poziv za podnošenje ponuda *

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora *

Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
29.05.2019. završena
10.06.2019.

* ćirilica