Javne nabavke Prekršajnog suda u Čačku, 2017. godina


Naziv javne nabavke Dokumentacija Rokovi Status
JNMV - kancelarijski i štampani materijal Poziv za podnošenje ponuda *

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora *

Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
12.05.2017. završena
23.05.2017.

* ćirilica