Javne nabavke Prekršajnog suda u Čačku, 2020. godina


Naziv javne nabavke Dokumentacija Rokovi Status
JNMV - kancelarijski i štampani materijal Poziv za podnošenje ponuda *

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora *

Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
29.05.2020. završena
15.06.2020.

* ćirilica