Održan sastanak sudija Prekršajnog suda u Čačku sa predstavnicima saobraćajne policije SPI Čačak

09.01.2017. godine, Čačak

Dana 09.01.2017. godine održan je sastanak sudija Prekršajnog suda u Čačku sa predstavnicima saobraćajne policije SPI Čačak, na temu izrade aplikacije MUP-a koja će omogućiti povezivanje prekršajnih sudova sa policijom a koja bi doprinela efikasnijem radu i međusobnoj razmeni podataka.