Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Чачку

31.01.2017. године, Чачак

Дана 31.01.2017. године одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Чачку са следећим дневним редом:

1. Усвајање записника од 27.12.2016. године и 09.01.2017.године,
2. Резултати рада Прекршајног суда,
3. Решавање старих предмета,
4. Судска пракса,
5. Опште наредбе-трошкови,
6. Разно (оцењивање државних службеника, замена дежурства и др.)