Контакти Прекршајног суда у Чачку

Прекршајни суд у Чачку

 32102 Чачак, Краља Петра Првог б.б.
ПАК 521026


Матични број: 17774263
Порески идентификациони број (ПИБ): 106399965

Судска управа


 032 325-273 локал 223, 032 349-270 локал 223
 032 326-105
 prekrsajnisudca@mts.rs

Писарница

Шеф писарнице, Катарина Илић

 032 325-273, 032 349-270 локал 111/112

Извршење

 032 325-273, 032 349-270 локал 113

 izvrsenje.preksudca@mts.rs

ИКТ

Систем администратор, Богдан Домановић

 032 325-273, 032 349-270 локал 107

Рачуноводство

Шеф рачуноводства, Драган Сенић

 032 325-273, 032 349-270 локал 222

Одељење суда у Гучи


 32230 Гуча, Богдана Капелана 7
ПАК: 533105


 032 854-378
 032 854-378
 prekrsajguca@mts.rs