Рад са странкама

Радно време Прекршајног суда у Чачку је радним данима од 7.30 - 15.30 часова, пауза је у периоду од 9.30 – 10.00 часова
Писмена се могу предавати суду у току целог радног времена, судски списи се могу разгледати и преписивати у периоду од 9 - 12.00 часова, или тражити одређене информације или уверења од 7.30 - 15.30 часова.
Странке и њихове пуномоћнике прима председник или заменик председника, сваког радног дана од 7.30 - 15.30 часова.

 032 325-273, 032 349-270
Нерадним данима и празницима дежурају дежурне судије.