Судије Прекршајног суда у Чачку

Распоред судија у седишту


1. Данка Ђорђевић Грујичић, председник суда
2. Гордана Пандуревић, заменик председника суда
3. Биљана Мајсторовић
4. Данијела Стефановић
5. Драган Грујовић
6. Дражен Петковић
7. Марија Ћаловић
8. Нела Андрић
9. Оливера Лазаревић
10. Радојка Петровић
11. Светлана Аћимовић

Распоред судија у одељењима


Одељење у Гучи

Bиљана Мајсторовић
Оливера Лазаревић