Судије Прекршајног суда у Чачку

Распоред судија у седишту


1. Данка Ђорђевић Грујичић, председник суда
2. Љиљана Анђелић, заменик председника суда
3. Биљана Мајсторовић
4. Бранка Митровић
5. Верослава Лазић
6. Гордана Пандуревић
7. Драган Грујовић
8. Марија Ћаловић
9. Нела Андрић
10. Радојка Петровић
11. Светлана Аћимовић
12. Снежана Срнић

Распоред судија у одељењима


Одељење у Гучи

13. Данијела Стефановић
14. Оливера Лазаревић