Портпарол Прекршајног суда у Чачку

Функцију портпарола суда обавља судија Бранка Митровић.

Техничко лице за контакт, Миросанда Тошић.

 032 325-273 локал 219
 prekrsajnisudca@mts.rs