Портпарол Прекршајног суда у Чачку

Послове портпарола суда обавља судија Биљана Мајсторовић.

Техничко лице за контакт, Миросанда Тошић.

 032 325-273 локал 220
 prekrsajnisudca@mts.rs