Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Čačku

31.01.2017. godine, Čačak

Dana 31.01.2017. godine održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Čačku sa sledećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika od 27.12.2016. godine i 09.01.2017.godine,
2. Rezultati rada Prekršajnog suda,
3. Rešavanje starih predmeta,
4. Sudska praksa,
5. Opšte naredbe-troškovi,
6. Razno (ocenjivanje državnih službenika, zamena dežurstva i dr.)