Одржан састанак судија Прекршајног суда у Чачку са представницима саобраћајне полиције СПИ Чачак

09.01.2017. године, Чачак

Дана 09.01.2017. године одржан је састанак судија Прекршајног суда у Чачку са представницима саобраћајне полиције СПИ Чачак, на тему израде апликације МУП-а која ће омогућити повезивање прекршајних судова са полицијом а која би допринела ефикаснијем раду и међусобној размени података.