Lorens Veter, direktor projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast USAID – a, posetio Prekršajni sud u Čačku

05.09.2016. godine, Čačak

Dana 05.09.2016 Prekršajni sud u Čačku je u znak zahvalnosti za pomoć koju je američka agencija predhodnih godina pružila ovom sudu ugostio Lorensa Vetera, direktora projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast USAID – a sa njegovim saradnicima kao i Miroslava Janjetovića, zamenika predsednika Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu.