Информатори о раду Прекршајног суда у Чачку

Основни подаци о Прекршајном суду у Чачку и Информатору о раду

Назив државног органа: Прекршајни суд у Чачку

 32102 Чачак, Краља Петра Првог б.б.
ПАК: 521026
Матични број: 17774263
ПИБ: 106399965

 032 325-273
 032 326-105
 prekrsajnisudca@mts.rs

Информатор о раду Прекршајног суда у Чачку, ажуриран 19.01.2021. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Чачку, ажуриран 24.01.2020. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Чачку, ажуриран 05.07.2019. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Чачку, ажуриран 30.01.2019. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Чачку, ажуриран 22.08.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Чачку, ажуриран 04.04.2017. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Чачку, ажуриран 01.12.2016. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Чачку, ажуриран 01.06.2015. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Чачку, ажуриран 19.05.2014. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Чачку, ажуриран 31.12.2013. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Чачку, ажуриран 30.08.2013. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Чачку, ажуриран 28.06.2013. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Чачку, ажуриран 29.03.2013. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Чачку, ажуриран 08.10.2012. године Ms Word Pdf