Informatori o radu Prekršajnog suda u Čačku


Osnovni podaci o Prekršajnom sudu u Čačku i Informatoru o radu

Naziv državnog organa: Prekršajni sud u Čačku

 32102 Čačak, Kralja Petra Prvog b.b.
PAK: 521026
Matični broj: 17774263
PIB: 106399965

 032 325-273
 032 326-105
 prekrsajnisudca@mts.rs

Informator o radu Prekršajnog suda u Čačku, ažuriran 19.01.2021. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Čačku, ažuriran 24.01.2020. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Čačku, ažuriran 05.07.2019. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Čačku, ažuriran 30.01.2019. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Čačku, ažuriran 22.08.2018. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Čačku, ažuriran 04.04.2017. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Čačku, ažuriran 01.12.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Čačku, ažuriran 01.06.2015. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Čačku, ažuriran 19.05.2014. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Čačku, ažuriran 31.12.2013. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Čačku, ažuriran 30.08.2013. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Čačku, ažuriran 28.06.2013. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Čačku, ažuriran 29.03.2013. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Čačku, ažuriran 08.10.2012. godine Ms Word Pdf